Veiligheid lijkt een abstract begrip, totdat je te maken krijgt met een inbraak of betrokken bent bij een verkeersongeval. Dan weet je plotsklaps heel goed hoe bedreigend een gevoel van onveiligheid kan zijn. De gemeente kan niet elk gevoel van onveiligheid wegnemen, maar moet er wel voor zorgen dat inwoners zo veel als mogelijk onbezorgd over straat kunnen. Daarom is voor de PvdA veiligheid een eerste prioriteit als het gaat om verkeer en infrastructuur, is het nodig dat we met elkaar doen wat we kunnen om overlast en criminaliteit te voorkomen en gaan we in Lingewaard fatsoenlijk met elkaar om. 

Onze gemeente heeft een aantal grote uitdagingen als het gaat om leefbaarheid en veilig verkeer. Afgelopen juli is door de gemeenteraad een omvangrijke lijst van knelpunten vastgesteld, maar het blijkt ingewikkeld daar ook echt wat aan te doen. Terwijl sommige problemen al jaren voortslepen. Denk aan de Papenstraat in Bemmel, waar de leefbaarheid van aanwonenden al jaren onder druk staat, en de rotondes bij de Helmichstraat in Huissen, voor industrieterrein Pannenhuis en bij de Essenpas in Bemmel. We weten dat verschillende rotondes en kruispunten al jaren onveilig zijn. Actie dus! Daarom heeft de PvdA steeds gepleit voor investeringen daar waar we het meeste aan veiligheid winnen. Omdat we zeker weten dat we de komende jaren geen oneindig budget hebben, is verkeersveiligheid prioriteit. Dus geen megalomane projecten, zoals ooit het verflauwen van twee bochten in de Karstraat met een kostenplaatje van richting de zeven miljoen, maar praktische oplossingen voor onveilige situaties.

Maar veiligheid is meer dan verkeer alleen. Veiligheid betekent ook dat we criminaliteit aanpakken en volop inzetten op het voorkomen dat jongeren sluipenderwijs in de criminaliteit terecht komen. Een goede samenwerking met de politie, het onderwijs en het jongerenwerk zijn hier belangrijk. Juist daarom zorgen we voor genoeg jongeren- en straathoekwerkers, we hebben de afgelopen jaren gezien hoe belangrijk dat is. Maar dat heeft ook een andere kant. Als er sprake is van overlast en vandalisme grijpen we in. Veder willen we:

  • Dat we doorgaan met campagnes gericht op verkeersveiligheid. Dankzij jarenlange inzet kwam de campagne ‘wij gaan weer naar school’ terug in Lingewaard. Deze is onderdeel geworden van de vaste postercampagne voor veilig verkeer die het hele jaar te zien is. 
  • Bij de keuzes die we komende jaren moeten maken op het gebied van infrastructuur, is veiligheid eerste prioriteit. Dus investeren we als eerste daar, waar de veiligheid in het geding is. Denk aan de rotonde Helmichstraat/Stadswal, om maar een voorbeeld te noemen. Ook moeten we eindelijk vaart maken met het zo veel mogelijk weren van groot vrachtverkeer uit de kernen en zorgen voor goede oversteekplaatsen op doorgaande (school)routes.  
  • De dijken zijn en blijven een heet hangijzer in onze gemeente. Wij waren, zijn en blijven voor het deels afsluiten van de dijk voor doorgaand verkeer in het weekend. Dat wil zeggen dat de dijk door de week gebruikt kan worden als doorgaande route, maar in het weekend vooral beschikbaar is voor recreanten. Verkeersdeelnemers die overlast veroorzaken door bijvoorbeeld veel te hard te rijden worden, zoals dat hoort, aangepakt. 
  • Goed jongerenwerk en straathoekwerk is enorm belangrijk voor kinderen en jongeren. Daarom investeren we daar meer in. Goed contact met jongeren kan helpen problemen te voorkomen en klachten over overlast worden opgelost met een goed gesprek. 
  • Overmatig gebruik van drank en drugs zijn ook in onze gemeente een probleem. Daarom hebben we jongerenwerkers nodig die van aanpakken weten en mag er een tandje bij in de inzet van gemeente en politie. 
  • In Lingewaard moet iedereen zichzelf kunnen zijn en met een goed gevoel over straat kunnen. Discriminerende of intimiderende opmerkingen worden niet geaccepteerd. De gemeente stelt een meldpunt in, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen met vragen en klachten. 

Lingewaard is een gemeente waarin we samen zorgen voor een veilige leefsituatie voor iedereen. Maar als er dan wat misgaat moet je snel kunnen rekenen op hulp. Daarom blijft de aanrijtijd van hulpdiensten een belangrijk aandachtspunt en mag het aantal agenten in onze regio niet verder omlaag. Een forse investering in verkeersveiligheid is nodig, vooral met het oog op kwetsbare verkeersdeelnemers. Doorgaande routes waar veel kinderen gebruik van maken, zoals richting scholen of sportverenigingen, verdienen daarbij extra aandacht. Het onderhoud van bijvoorbeeld zogenoemde schoolzones kan veel beter.

De afgelopen jaren is heel veel gesproken over verbeteringen aan de infrastructuur, maar op de keper beschouwd heeft de gemeente te weinig gedaan. Er was weinig geld, maar ook weinig daadkracht. Dat kan en moet beter, actie is nodig.