Goed werk en een fatsoenlijk inkomen zijn de basis voor zo veel andere dingen. Een inkomen geeft zekerheid en vrijheid, maar goed werk is meer dan dat. Een baan is voor veel mensen een bron van voldoening en trots. Niet voor niets gaat in een gesprek vaak de eerste vraag over werk. Uit onderzoek blijkt bovendien dat hoe zekerder mensen zijn van hun werk en inkomen, hoe beter ze in hun vel zitten. Zorgen over geld, over een onzeker contract, schulden, armoede. Ze vreten aan mensen. Ook die zorgen kan de gemeente niet allemaal wegnemen, maar met elkaar komen we een heel eind. 

Lingewaard is een gemeente waarin veel mensen wonen die elders werken. Dat geeft niet en is historisch zo gegroeid. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet met elkaar over goed werk moeten hebben. Wie in Lingewaard wil ondernemen, moet weten waar hij wat dat betreft aan toe is. Als we met elkaar nadenken over nieuwe bedrijventerreinen, dan denken we ook aan het soort werk dat we in onze gemeente nodig hebben. En wie met onze gemeente zaken wil doen, voldoet aan standaarden die we met elkaar formuleren. Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor mensen die het werk doen horen altijd een voorwaarde te zijn bij alles wat de gemeente inkoopt of aanbesteed. Dat betekent ook dat we samen met ondernemers zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor mensen die van elders komen om hier te werken. 

Een betaalde baan is er niet altijd voor iedereen. Wie tijdelijk aan de kant staat, kan bij de gemeente terecht voor hulp. En dan niet bij een anoniem loket, maar bij de geweldige mensen op het gemeentehuis. En wie door economische ontwikkelingen, tegenslag of pech langere tijd aan de kant staat laten we niet vallen. We zorgen met elkaar voor een fatsoenlijk inkomen, geven ruimte om wat bij te verdienen en hulp te accepteren en doen er met elkaar alles aan om die nieuwe baan te vinden. Om te zorgen voor goed werk voor iedereen willen we de komende jaren: 

  • Dat de gemeente heel duidelijk is over wat goed werk voor ons betekent. Bij inkoop en aanbesteding is goed werkgeverschap een cruciale voorwaarde. En als werkgever geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. 
  • Als gemeente zien we dat het bestaansminimum in Nederland te laag is. Het blijkt uit onderzoek, het blijkt uit de praktijk. Daarom sluiten we ons aan bij die gemeenten die pleiten voor een verhoging van het minimumloon en doen we er binnen onze mogelijkheden alles aan om ervoor te zorgen dat mensen fatsoenlijk rond kunnen komen.  
  • De afgelopen jaren zijn, onder meer op verzoek van de Partij van de Arbeid, projecten opgezet om mensen te helpen werk te vinden in die sectoren waar een tekort aan werknemers is. Bijvoorbeeld via de Was- en Strijkservice zijn mensen aan het werk. Maar dat kan en moet nog beter. Daarvoor werken we samen met (praktijk)scholen en lokale ondernemers. 
  • Wie in Lingewaard afhankelijk is van een uitkering kan dat doen met opgeheven hoofd. We gaan fatsoenlijk met elkaar om, vertrouwen op de wil van mensen zelf iets van het leven te maken en helpen waar dat nodig is. 
  • Armoede is ook in Lingewaard voor te veel mensen dagelijkse realiteit. Dat kan en mag niet in een gemeente als de onze. Daarom deden we de afgelopen tijd veel voorstellen om armoede aan te pakken door mensen echt vooruit te helpen. Zo presenteerden we samen met anderen een aanvalsplan armoede. Dat kreeg geen meerderheid, maar onze voorstellen om ervoor te zorgen dat mensen beter geholpen worden met bijvoorbeeld het betaalbaar houden van de vaste lasten komen zeker terug.

De afgelopen jaren heeft de PvdA ingezet op goed werk voor iedereen. Door steeds weer aandacht te vragen voor voldoende werk voor mensen met een arbeidsbeperking bijvoorbeeld. Of door met andere partijen te pleiten voor striktere regels rondom goed werk bij inkoop en aanbesteding. Door te pleiten voor een fatsoenlijke omgang met mensen die zijn aangewezen op een uitkering en met andere partijen te werken aan een aanvalsplan armoede. 

Maar er is meer nodig. In Lingewaard moeten we ook de komende jaren aan de slag met een arbeidsmarkt waarop voor iedereen een plek is. De gemeente kan daar meer aan doen dan we soms denken. Juist daarom willen we dat goed werk de komende vier jaar een van de speerpunten is van het gemeentelijk beleid. En dat we omkijken naar mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat ook in onze gemeente nog altijd kinderen opgroeien in armoede is onacceptabel.