Inwoners van Lingewaard betalen meer dan vijftien procent meer aan lokale belastingen dan het Nederlands gemiddelde. Als PvdA vinden we wat hogere lokale belastingen op zichzelf geen probleem, maar dan mag de inwoner ook wel wat meer van de gemeente verwachten. Nu hebben we te maken met een hoge lastendruk tegenover een te laag voorzieningenniveau. Als we veel van onze inwoners vragen, moeten die ook op de gemeente kunnen rekenen. Op goede scholen, mooie sportaccommodaties, veilige en schone straten en een fijne, groene omgeving. 

In Lingewaard investeren inwoners heel veel tijd in hun eigen buurt of kern.  Gelukkig maar! Via wijkplatforms, dorpsontwikkelingsplannen, verenigingsbesturen. Dat moeten we koesteren, vrijwilligers verdienen hulp en steun. Maar soms is onduidelijk wie nu waarmee precies bezig is. Daarom gaan we opnieuw nadenken over inwonersinitiatieven, wijkplatforms en ontwikkelplannen. Zodat duidelijkheid komt over wat inwoners zelf kunnen beslissen en waar de gemeenteraad over gaat. Nu wordt te vaak gezegd: ‘we nemen het mee’. Terwijl met zorgen of suggesties vervolgens weinig tot niets gedaan wordt. Dat leidt tot frustratie en ergernis.

Intussen weten we ook dat het budget niet oneindig is en we voor grote uitdagingen staan. We praten al jaren over onze sport- en verenigingsaccommodaties. Maar plannen blijven uit en inwoners raken gefrustreerd. We willen moderne schoolgebouwen, maar de eerste geplande nieuwbouw blijkt ingewikkeld en plannen voor de toekomst zijn er nog niet. We willen een groene omgeving, maar hebben ook nieuwbouw nodig. Niet alles kan, daarom moeten we prioriteiten stellen. De onze:

  • We blijven investeren in schoolgebouwen. Bedoeling was dat er voor 2022 nieuwbouw zou zijn voor vier scholen: het OBC, IKC Sterrenbos, IKC de Vonkenmorgen en IKC de Doornik. Dat wordt lastig en voor de volgende scholen op de prioriteitenlijst is nog geen geld. Goed onderwijs is van niet te overschatten belang en goede schoolgebouwen dus ook. 
  • Op initiatief van PvdA, SP en CDA hebben we weer in iedere kern een bibliotheekvoorziening. In een tijd dat veel te veel mensen niet goed kunnen lezen en schrijven cruciaal. Het college liet al eerder eens doorschemeren daarop te willen bezuinigen. Dat gaan we niet toestaan, de bibliotheek blijft voor iedere inwoner een basisvoorziening. Ook moeten we met elkaar meer willen investeren in cultuur.
  • Sport is voor veel van onze inwoners enorm belangrijk. De samenwerkende sportverenigingen hebben via LingewaardSport! het voorstel gedaan jaarlijks 10 euro per inwoner meer te investeren in sport en bewegen. Zodat we bijvoorbeeld meer sport- en cultuurcoaches kunnen aanstellen en verenigingen beter kunnen helpen. Door te investeren in accommodaties, maar ook door te helpen met het werven en opleiden van vrijwilligers. Die suggestie nemen we over, misschien niet per direct, maar we gaan daar in vier jaar naartoe groeien. Zodat bewegen iets is van ons allemaal. 
  • Daarbij willen we graag investeren in nog meer samenwerking tussen sport, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Goede voorzieningen voor de kernen en levendige verenigingen vormen het hart van de lokale samenleving. Daarom grepen we in toen het college de podiumwagen wilde wegbezuinigen en daarom staan we pal voor het versterken van onze sociale en culturele infrastructuur. Investeringen verdelen we daarbij eerlijk over de gemeente. 
  • We houden van levendige centra vol met levendige winkels, fijne terrassen en leuke plekken om te ontspannen. Dat betekent dat we ondernemers moeten helpen waar dat kan, zeker na de ingewikkelde corona-jaren. 
  • We gaan werken met specifieke budgetten per wijk of kern, zodat mooie plannen van inwoners ook uit te voeren zijn én we kunnen waken over een eerlijke verdeling van gemeentelijke budgetten over alle kernen. Het is immers geld van al onze inwoners samen. 

Goed wonen in leefbare kernen betekent voor veel inwoners in Lingewaard dat ze betrokken kunnen zijn bij hun eigen omgeving. En dat ze de zekerheid hebben dat we met elkaar voor die omgeving zorgen. Sommige dingen zijn dan voor rekening van de gemeente, terwijl inwoners andere dingen heel goed zelf kunnen en ook graag zelf willen doen. Daar gaan we met elkaar de komende jaren nieuwe afspraken over maken: betrokkenheid van en budget voor inwoners, nieuwe manieren van inspraak en betrokkenheid bij de lokale politiek. Daar komen landelijk nieuwe regels voor en daarbij zou Lingewaard voorop moeten durven lopen. 

Maar er zijn ook dingen, die zijn gewoon de verantwoordelijkheid van de gemeente. Goede schoolgebouwen en sportvoorzieningen. De bibliotheek, ontmoetingsruimten in de wijk en ruimte voor kunst en cultuur. Inwoners zijn met recht trots op de vele verenigingen en activiteiten in onze kernen, maar daar kan de gemeente nog beter bij helpen. Actieve inwoners verdienen een minstens net zo actieve gemeente.