Beste lezer,

We hebben met elkaar ingewikkelde jaren achter de rug. Corona heeft ons hard met de neus op de feiten gedrukt. Onze samenleving is kwetsbaar als er iets gebeurd waar we met elkaar geen rekening mee konden houden. Het leven stond stil, bedrijven en verenigingen hebben enorme offers moeten brengen om het hoofd boven water te houden. De scholen waren dicht, veel kinderen zaten thuis. En ondertussen zijn ook in onze gemeente mensen van de ene op de andere dag van familieleden nabestaanden geworden.

Met elkaar hebben we ons zo goed en zo kwaad als het ging door de crisis heen geworsteld. Daarbij hebben inwoners een ongekende veerkracht laten zien. Mensen hebben in onze gemeente wat voor elkaar over. Dat is mooi en dat moeten we koesteren. Maar de pandemie heeft ons ook laten zien wat we eigenlijk al langer weten. Er is te veel verdeeldheid, te veel ongelijkheid. Wie een ruime woning en een goede internetverbinding heeft, heeft net wat minder moeite met thuiswerken of onderwijs op afstand. Wie de zekerheid heeft van een vast contract en een goed inkomen, heeft net wat minder last van economische onzekerheden. Wie gezond is en gezegend met familie en vrienden dichtbij, hoeft zich niet eenzaam te voelen als de thuiszorg een dag niet kan komen.

Juist als het tegen zit, hebben we een gemeente nodig die het fundament wil zijn onder de lokale samenleving. Een gemeente die er is om mensen te helpen waar dat nodig is. Een gemeente die samen met inwoners werkt aan de toekomst van onze mooie lokale samenleving. Die gemeente was er afgelopen jaren niet altijd. Te veel initiatieven van inwoners lopen dood in een gemeentehuis vol goede bedoelingen. Te veel grote projecten verdwenen op de lange baan omdat de politieke energie, de bestuurskracht en soms ook het geld ontbraken. Ondanks dat onze gemeente veel meer van inwoners vraagt dan gemiddeld in Nederland, lukte het onvoldoende ook dat te doen wat nodig was en is. Dat moet beter. En samen kunnen we dat.

Ik ben ervan overtuigd dat er meer in onze gemeente zit dan dat er nu uitkomt. Dat we echt stappen kunnen zetten om de wooncrisis op te lossen. Dat we met elkaar kunnen zorgen voor zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Voor goed werk, veilige straten en leefbare kernen. Dat we samen staan voor een klimaatpolitiek die zorgt voor droge voeten, een warm huis en een betaalbare energierekening voor iedereen. Dat we er weer voor zorgen dat de gemeente haar kerntaken en onderhoud gewoon goed uitvoert. Zodat we met elkaar kunnen bouwen aan een prettige omgeving.

De Partij van de Arbeid heeft hier plannen voor. De afgelopen jaren hebben we talloze voorstellen gedaan en ook in dit programma komen we met praktische oplossingen voor soms ingewikkelde problemen. Koesteren we wat goed gaat en benoemen we wat beter kan. Zodat we met elkaar bouwen aan een eerlijke en fatsoenlijke gemeente waarin voor iedereen plek is, waarin iedereen mee telt en we niemand loslaten. Een gemeente die werkelijk het fundament kan zijn onder onze mooie lokale samenleving.

Ook de komende vier jaar gaan we graag samen met u aan de slag. Want een eerlijker en fatsoenlijker Lingewaard bouwen we samen.

Met hartelijke groet,

Maarten van den Bos, lijsttrekker.