Ook in Lingewaard staan we voor de enorme uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Heel veel politici hebben de wateroverlast in Duitsland, België en Limburg van afgelopen zomer verbonden aan klimaatverandering en wij sluiten ons als PvdA bij hen aan. Extreem weer, onverwacht hoge of juist lage temperaturen, heel veel water of juist extreme droogte. We hebben het allemaal gehad de afgelopen jaren en de gevolgen zijn immens. Maar soms pas op termijn merkbaar. Wat bijvoorbeeld te denken van het inklinken van de bodem of de daling van het grondwater, waardoor sommige huizen verzakken en scheuren. Moeten mensen dat zelf maar oplossen, of gaan we dat samen doen? 

Klimaatpolitiek is voor ons een politiek van samenwerken. Alleen met elkaar, met een collectieve inspanning, zijn we in staat ook onze gemeente toekomstbestendig te maken. Klimaatpolitiek is ook een politiek die vraagt om eerlijk delen. Want met een goed gevulde bankrekening en een relatief nieuwe woning is het gemakkelijker verduurzamen dan wanneer je al rood staat en in een ouder huis woont. Juist de overheid moet zorgen voor die eerlijke klimaatpolitiek. Stevige maatregelen voor de grootste vervuilers en hulp voor huishoudens moeten zorgen voor droge voeten, een warm huis en een betaalbare energierekening voor iedereen. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente stevig ingezet op het maken van plannen. Kaders, beleidsnota’s en andere documenten hebben we voldoende. Het komt nu aan op de uitvoering. En vooral die kan beter. Want stevig investeren in het opwekken van duurzame energie verandert ons landschap en een andere manier van verwarmen van woningen heeft grote gevolgen bij mensen achter de voordeur. Dat doen we dus op een eerlijke manier, in overleg met elkaar, samen. Daarbij kiezen wij voor: 

  • Praktische oplossingen boven vage dromen. Al jaren praat de gemeente over het aanleggen van een enorm warmtenet, als eerste in de Zilverkamp. Maar we weten uit onderzoek dat dit niet de meest verstandige route is. Daarom kiezen we voor de beste oplossing voor mensen, niet voor een project dat we alleen doorzetten omdat we er al zo lang mee bezig zijn. 
  • Samenwerking. Als we met elkaar verduurzamen is dat goedkoper en gaat het daardoor ook sneller. Als het gaat om stevige investeringen voor mensen moet de overheid helpen. Niet met allerlei ingewikkelde constructies, maar met duidelijke hulp. Zo stelden we bijvoorbeeld eerder al een isolatiefonds voor, zodat mensen zonder kosten hun woning kunnen isoleren. Altijd goed, maar helaas nog geen meerderheid voor. Dat gaan we veranderen. 
  • Zelf zorgen voor voldoende energie. Dan gaat het om zonnepanelen op ieder geschikt dak en ook om windenergie in onze gemeente. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel nodig. Op die plekken waar het kan, zullen op termijn ook windmolens komen. Dan gaat het om de strook langs de nieuwe A15, bij tuinbouwgebied NextGarden en steenfabriek Caprice. In die volgorde, wat ons betreft. Maar dan wel zo dat de winsten niet verdwijnen in de zakken van een paar ondernemers alleen. Ook de opbrengsten delen we om met elkaar te werken aan een duurzame gemeente voor iedereen.  

Klimaatpolitiek is van doorslaggevend belang voor onze toekomst. We zullen moeten leren omgaan met extreem weer en ons leven en landschap daarop moeten inrichten. We moeten meer duurzame energie opwekken en minder energie gebruiken. We zullen ons anders gaan verplaatsen en onze huizen anders gaan verwarmen. Dat gaat alleen lukken als we het eerlijk, fatsoenlijk en vooral samen doen. 

Verduurzaming is niet langer vrijblijvend. Dat betekent dat inwoners en ondernemers duidelijkheid moeten krijgen over wat er van hen verwacht wordt. En dat we vervolgens de helpende hand toesteken om dat ook samen realiteit te maken.